Alimenty

Potrzebujesz pomocy kancelarii w sprawie alimentów na dziecko, od byłego małżonka czy innego członka rodziny? Kiedy reprezentuje Cię doświadczony adwokat, postępowanie staje się prostsze i mniej stresujące. Masz też pewność, że Twoje interesy są właściwie zabezpieczone.

Jak jako adwokat mogę Ci pomóc w sprawie o alimenty?

Od wyniku postępowania w sprawie o alimenty zależy Twoja przyszłość. I to niezależnie, czy chodzi o alimenty na rzecz dziecka, czy też innego członka rodziny. Zarówno, gdy to na Tobie ciąży obowiązek alimentacyjny, jak i gdy to Ty występujesz o dostarczenie środków utrzymania, finał sprawy będzie mieć ogromne znaczenie dla Twojej sytuacji finansowej.

Żeby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy, musisz wziąć pod uwagę zarówno potrzeby jednej strony, jak i możliwości zobowiązanego do zapłaty. Kolejny krok to wykazanie, że świadczenie tej wysokości jest uzasadnione, co wymaga zgromadzenia mocnych dowodów i przekonującej argumentacji. Do tego dochodzi konieczność spełnienia wymogów przewidzianych przez przepisy. Sprawy nie ułatwia fakt, że prawo rodzinne jest skomplikowane, a postępowaniom o alimenty zwykle towarzyszy duży stres.

Moim zadaniem jest wyręczyć Cię na wszystkich tych etapach. Sprawdzę, jak wysokie świadczenie możesz uzyskać, zadbam o przygotowanie pozwu o alimenty i zgromadzenie potrzebnych dowodów. A potem będę reprezentować Cię w toku całego postępowania, trzymać rękę na pulsie i dążyć do tego, by sąd orzekł zgodnie z Twoimi potrzebami.

Alimenty na dziecko

Nie masz obowiązku samodzielnego utrzymania dziecka. Wręcz przeciwnie – świadczenia alimentacyjne powinny obciążać każdego z rodziców. Możesz oczekiwać, że drugi rodzic będzie ponosić przynajmniej część kosztów, płacąc alimenty na rzecz dziecka. Pomogę Ci ustalić, jaka powinna być ich wysokość, a potem będę się o nie ubiegać w Twoim imieniu.

Alimenty na byłego małżonka

Rozwód lub separacja może oznaczać nie tylko alimenty na dziecko. Również Ty możesz otrzymać alimenty od byłego małżonka. Na jakich zasadach – to zależy od okoliczności rozpadu waszego małżeństwa. Ustalę, czy w Twoim przypadku wniesienie powództwa jest uzasadnione, a jeśli tak – będę reprezentować Cię w sprawie o alimenty od byłego męża lub żony.

Zmiana wysokości alimentów: podwyższenie lub obniżenie alimentów

Potrzeby Twojego dziecka się zwiększyły? Rosnąca inflacja sprawiła, że koszty utrzymania wzrosły? Możliwości zarobkowe lub majątkowe rodzica zobowiązanego do zapłaty uległy zmianie? A może przeciwnie – nie stać Cię, by płacić wysokie alimenty? Będę reprezentować Cię w  sprawie o obniżenie lub podwyższenie alimentów. Dołożę starań, by zasądzona kwota była adekwatna do Twojej sytuacji.

Jak moja kancelaria adwokacka w Warszawie może Ci pomóc w sprawie o alimenty?

  • Analizuję Twoją sytuację;
  • Wyjaśniam, jak przygotować się do sprawy i na co zwrócić uwagę;
  • Udzielam porad prawnych dotyczących spraw alimentacyjnych;
  • Pomagam ustalić zakres świadczeń alimentacyjnych dostosowany do możliwości zaspokajania bieżących potrzeb oraz sytuacji zobowiązanego do zapłaty;
  • W Twoim imieniu przygotowuję pozew o alimenty, ich podwyższenie, obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
  • Reprezentuję Cię podczas postępowania przed sądem – zarówno w ramach spraw o rozwód, separację, jak i podczas odrębnych postępowań alimentacyjnych;
  • Pomagam Ci odzyskać zaległe alimenty w ramach egzekucji alimentacyjnej;

Skontaktuj się ze mną i pozwól mi działać w Twoim imieniu. Im szybciej podejmiemy współpracę, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.

Kiedy można otrzymać alimenty od byłego małżonka?

Alimenty od byłego małżonka mogą przysługiwać po orzeczeniu przez sąd rozwodu. Wiele będzie tu jednak zależeć od winy za rozpad małżeństwa. Inne zasady znajdują zastosowanie w przypadku, gdy żadne z was nie ponosi winy lub wina ta jest obustronna. Zupełnie odmiennie sprawa wygląda natomiast, gdy całą odpowiedzialność można przypisać tylko jednemu z was. W tym pierwszym przypadku zasądzenie alimentów będzie możliwe tylko w razie popadniecie w niedostatek (czyli braku możliwości samodzielnego ponoszenia kosztów zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb). Gdy jednak druga strona jest wyłącznie winna rozpadowi małżeństwa, przesłanką zasądzenia alimentów przez sąd może być już sam fakt pogorszenia się Twojej sytuacji po rozwodzie. Na analogicznych zasadach alimenty należy płacić także w razie orzeczenia przez sąd separacji prawnej.

Czy alimenty należą się również na dorosłe dziecko?

Tak. Rodzic ma obowiązek płacić alimenty na dziecko tak długo, jak nie ma ono możliwości samodzielnego utrzymania. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny rodziców nie wygaśnie automatycznie, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Z drugiej strony, jeśli dziecko mogłoby pracować, ale tego nie robi, nie podejmuje starań, by samodzielnie się utrzymać albo gdy płacenie alimentów okazuje się dla rodziców nadmiernym obciążeniem, mogą ubiegać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Czy można domagać się alimentów od dzieci?

Tak. Trudna sytuacja majątkowa może uprawniać Cię do wystąpienia o alimenty od swojego dorosłego dziecka. Aby takie żądanie okazało się skuteczne, musisz wykazać, że nie jesteś w stanie samodzielnie zaspokajać swoich uzasadnionych potrzeb (znajdujesz się w niedostatku), a jednocześnie, że możliwości zarobkowe i majątkowe dorosłego dziecka pozwalają, by to ono ponosiło część kosztów utrzymania.