Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Obojętnie, czy chodzi o wypadek komunikacyjny, błąd medyczny czy wypadek przy pracy – masz prawo domagać się, by osoba odpowiedzialna za całe zdarzenie naprawiła wszystkie szkody poniesione przez Ciebie w związku z wypadkiem. Problem w tym, że większość poszkodowanych nie wie, jakie kwoty im przysługują i jak ubiegać się o należne pieniądze. Moim zadaniem jest w tym pomóc.

Trudno jest otrzymać pełne odszkodowanie i zadośćuczynienie na własną rękę – tu przyda się adwokat

Wiele wypłacanych odszkodowań jest zaniżonych. I to z kilku powodów.

  • Większość poszkodowanych nie wie, że oprócz odszkodowania może przysługiwać im także wiele innych świadczeń, takich jak zadośćuczynienie, renta alimentacyjna czy renta wyrównawcza. W efekcie zgłaszają tylko część z przysługujących im roszczeń;
  • Poszkodowani nie wiedzą, jakie wydatki i straty uwzględnić przy zgłaszaniu szkody. Przez to nie są też w stanie ocenić, czy decyzja ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania konkretnej wysokości jest sprawiedliwa;
  • Jeśli ubiegają się o zadośćuczynienie, muszą ustalić kwotę, która zrekompensuje im niematerialne szkody, takie jak ból czy cierpienie. Bez doświadczenia w wielu podobnych sprawach jest to bardzo trudne zadanie.

Do tego dochodzą obawy przed walką o swoje prawa w sądzie, jeśli zaproponowane odszkodowanie jest zaniżone, a odwołanie od decyzji nie przyniosło zamierzonych efektów. Każda z tych sytuacji przynosi podobny rezultat – wypłacona kwota jest za niska, a brakującą sumę poszkodowany musi pokryć z własnej kieszeni.

Moją rolą jest zadbać, by tak się nie stało, podczas gdy Ty ze spokojną głową skupisz się na powrocie do zdrowia.

Jak w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie może Ci pomóc moja kancelaria adwokacka w Warszawie?

  • Ustalam, jakie roszczenia odszkodowawcze Ci przysługują i jaka jest ich wysokość;
  • Przygotowuję wniosek o wypłatę odszkodowania oraz innych świadczeń i reprezentuję Cię w kontaktach z ubezpieczycielem, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym lub innymi podmiotami odpowiedzialnymi za naprawienie szkody;
  • Sporządzam odwołania od decyzji o wypłacie zaniżonego odszkodowania;
  • Prowadzę negocjacje ugodowe w celu uzyskania satysfakcjonującej Cię kwoty poza salą sądową;
  • Przygotowuję pozew i inne pisma procesowe, a także reprezentuję Cię w sądzie;
  • Dbam o wszystkie formalności i trzymam rękę na pulsie, podczas gdy Ty możesz skupić się na powrocie do zdrowia.

Skontaktuj się ze mną i pozwól mi działać w Twoim imieniu. Im szybciej podejmiemy współpracę, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – jaka jest różnica?

Odszkodowanie ma za zadanie naprawić szkody majątkowe, a więc wyrównać Twoją sytuację materialną do stanu sprzed wypadku. Jego wysokość jesteś w stanie wyliczyć, biorąc pod uwagę wszystkie wydatki i straty, które nie pojawiłyby się, gdyby do wypadku nie doszło. Zadośćuczynienie ma z kolei zrekompensować Ci poniesione krzywdy – ból, cierpienie, traumę. Z tego powodu ustalenie odpowiedniej wysokości zadośćuczynienia jest trudnym zadaniem.

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie powinno mieć wysokość odpowiadającą intensywności cierpień i czasowi ich trwania. Przy jego ustalaniu pod uwagę bierze się m.in. wiek pokrzywdzonego, rozmiar i czas trwania cierpień, dotychczasowy tryb życia oraz stan psychiczny i fizyczny po wypadku. Zawsze znaczenie mają indywidualne okoliczności, dlatego sam fakt, że jedna osoba w analogicznej sprawie otrzymała kwotę konkretnej wysokości, nie oznacza, że Tobie sąd przyzna takie samo zadośćuczynienie.