Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Nie każdy wyrok pozbawienia wolności jest słuszny. Jeśli uniewinniono Cię, skazano na łagodniejszą karę, uchylono wyrok lub umorzono prowadzone wobec Ciebie postępowanie – możesz otrzymać odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności. Wprawdzie nic nie jest w stanie cofnąć czasu, ale możesz liczyć przynajmniej na częściową rekompensatę z powodu tych trudnych doświadczeń.

Nie ma znaczenia, czy w momencie zastosowania aresztu istniały ku temu wystarczające podstawy. Liczy się sam fakt uniewinnienia!

Jeśli obecnie można uznać, że kara pozbawienia wolności nie była słuszna, masz pełne prawo wystąpić o:

  • Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności, które pokryje szkody majątkowe poniesione w związku z aresztowaniem;
  • Zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności, które zrekompensuje Ci krzywdy, takie jak poczucie niesprawiedliwości, czas spędzony w zakładzie karnym i utratę dobrego imienia.

Jak adwokat może Ci pomóc uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności?

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności są skomplikowane. Musisz nie tylko wykazać, że takie świadczenia Ci się należą, ale przede wszystkim – uzasadnić ich wysokość. Jeśli pominiesz jakikolwiek dowód czy element wchodzący w skład odszkodowania, otrzymasz niższą kwotę niż ta, do której masz prawo.

Jeszcze więcej trudności pojawia się w przypadku zadośćuczynienia. Nie da się precyzyjnie ustalić, ile warta jest ludzka krzywda. Co więcej, każdy przypadek dotyczący zadośćuczynienia analizowany jest indywidualnie. Sam fakt, że innej osobie przyznano kwotę X, nie oznacza, że tak będzie i w Twoim przypadku. Wiele zależy więc od Twoich argumentów, znajomości orzecznictwa, a przede wszystkim intuicji, której nie sposób wyrobić w inny sposób, niż przy prowadzeniu podobnych spraw.

Właśnie dlatego konieczna może się okazać pomoc adwokata, który nie tylko ustali te kwestie, ale także wyręczy Cię we wszystkich formalnościach i będzie reprezentować w toku całej sprawy.

Jak w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności może Ci pomóc moja kancelaria adwokacka w Warszawie?

  • analizuję Twoją sprawę i sprawdzam, czy masz prawo wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności;
  • gromadzę niezbędne dowody;
  • przygotowuję wniosek i inne pisma;
  • reprezentuję Cię przed Skarbem Państwa, występując w Twoim imieniu o należne Ci świadczenia.

Skontaktuj się ze mną i pozwól mi działać w Twoim imieniu. Im szybciej podejmiemy współpracę, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za niesłuszne skazanie?

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie przysługuje tylko wtedy, gdy w wyniku nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wznowienie postępowania, skarga nadzwyczajna) uchylono prawomocny wyrok skazujący i uniewinniono oskarżonego, skazano na karę łagodniejszą lub umorzono postępowanie.