Podział majątku

Sprawy o podział majątku są skomplikowane i budzą wiele emocji. Z tego powodu łatwo o podjęcie niekorzystnych decyzji – czy to wskutek niewiedzy, czy też ze względu na pochopne działania. Jako adwokat od spraw rodzinnych pomagam Ci uniknąć błędów, które mogłyby rzutować na całą Twoją finansową przyszłość. Dbam, by podział majątku był dla Ciebie korzystny.

Chcesz podzielić majątek w związku z rozwodem lub ustanowieniem separacji prawnej? A może zamierzasz zabezpieczyć swoje prawa na wypadek rozstania i nie wiesz, jak sporządzić korzystną intercyzę?

Podział majątku możesz przeprowadzić przed sądem, a jeśli potrafisz dojść do porozumienia z drugą stroną – także w formie umowy. Obojętnie, na które rozwiązanie się zdecydujesz, musisz mieć jednak pewność, że żadne przepisy nie umknęły Twojej uwadze. A przy działaniu na własną rękę istnieje naprawdę duże ryzyko, że tak się stanie.

Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że w pewnych okolicznościach może ustanowić nierówne udziały w majątku wspólnym. Tak samo jak nie wie, że prywatne inwestycje dokonywane na wspólny majątek również można rozliczyć podczas podziału. Nie wspominając już o tym, że bez prawniczego wykształcenia i wiedzy trudno przedstawić odpowiednie argumenty i dowody, dzięki którym rozliczenie nakładów lub nierówny podział majątku wspólnego okaże się możliwy.

Sięgając po pomoc adwokata, łatwiej podzielisz majątek na korzystnych zasadach

Obojętnie, czy chcesz podzielić nieruchomość, środki finansowe, ruchomy majątek czy inne aktywa nabyte podczas trwania związku – warto mieć pewność, że wykorzystujesz wszystkie możliwości, które daje Ci prawo i nie tracisz dużych pieniędzy w związku ze swoją niewiedzą. Jako adwokat wyręczę Cię w formalnościach i będę reprezentować Cię podczas całego postępowania. Zadbam również, by cały ten proces kosztował Cię jak najmniej nerwów – obojętnie, czy zdecydujesz się na drogę sądową, czy na umowny podział majątku.

Jak w sprawach o podział majątku może Ci pomóc moja kancelaria adwokacka w Warszawie?

Jako adwokat od podziału majątku w Warszawie mogę świadczyć następujące usługi:

  • udzielam porad prawnych w sprawie podziału majątku wspólnego – sprawdzam, czy przeprowadzenie podziału majątku jest korzystne;
  • sporządzam wnioski o podział majątku wspólnego i inne pisma procesowe;
  • przygotowuję umowy majątkowe, które pozwalają zabezpieczyć interesy stron w razie ewentualnego rozstania;
  • reprezentuję klientów w sprawach rozwodowych z podziałem majątku;
  • reprezentuję klientów w negocjacjach z drugą stroną w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie podziału majątku;
  • pomagam osobom, które żyły wspólnie, ale nie zawarły związku małżeńskiego, podzielić majątek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • w imieniu klientów wszczynam postępowania egzekucyjne w sytuacjach, w których jedna ze stron nie wywiązała się z warunków ustalonych w toku podziału majątku.

Skontaktuj się ze mną i pozwól mi działać w Twoim imieniu. Im szybciej podejmiemy współpracę, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.

Jak przeprowadzić podział majątku po rozwodzie?

O podział majątku możesz wnosić już w ramach postępowania rozwodowego, ale tylko pod warunkiem, że nadmiernie go to nie przedłuży. W pozostałych przypadkach podział majątku będzie odbywał się dopiero po rozwodzie, w osobnym postępowaniu uruchomionym na Twój wniosek.

Jakie są sposoby podziału majątku?

Możecie sprzedać przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego i podzielić się pieniędzmi – jest to tzw. podział cywilny. Druga możliwość to podział fizyczny, czyli rozdzielenie między siebie składników majątku stosownie do udziałów. Trzecie rozwiązanie to przyznanie składników majątku na własność jednemu z was z obowiązkiem spłaty drugiej strony.