Sprawy cywilne

Dobrze przygotowana umowa może Cię uchronić przed wieloma nieprzyjemnościami w przyszłości. Skutecznie przygotowane wezwanie do zapłaty zwiększa szanse, że odzyskasz należne Ci pieniądze bez postępowania przed sądem. A dzięki wiedzy na temat roszczeń przysługujących Ci po wypadku nie zgodzisz się na zaniżone odszkodowanie i nie pokryjesz pozostałych wydatków z własnej kieszeni.

Nieznajomość prawa może Cię słono kosztować. Jako adwokat od prawa cywilnego zadbam jednak, by tak się nie stało

Prawo cywilne to nieodłączny element Twoje życia. Problem polega na tym, że bez prawniczego wykształcenia możesz podjąć wiele niekorzystnych decyzji. Moją rolą jest pomóc Ci jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawa i chronić swoje interesy.

Pomogę Ci wyeliminować potencjalne ryzyko, odpowiednio formułując umowy z kontrahentami, zadbam o wyegzekwowanie należnych Ci świadczeń podczas rozmów ugodowych i prób pozasądowego rozwiązania sporu, a także będę reprezentować Cię na sali sądowej oraz podczas postępowania egzekucyjnego prowadzącego do odzyskania zasądzonych świadczeń.

W czym mogę Ci pomóc jako adwokat od spraw cywilnych?

Możesz liczyć na moje wsparcie m.in. w sprawach z takich obszarów jak:

  • prawo spadkowe – w tym stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia;
  • prawo rzeczowe – w tym zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności gruntowych i osobistych, ochrona własności i posiadania, eksmisja, ochrona dóbr osobistych, wady oświadczenia woli;
  • prawo odszkodowań – w tym dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę m.in. w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy czy w wyniku błędów medycznych;
  • prawo kontraktowe – dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, roszczeń zawartych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów cywilnoprawnych, w tym umów sprzedaży, darowizny, najmu, o roboty budowlane, dzieło, zlecenie, pożyczki, dożywocia.

W jakich sprawach cywilnych może Ci pomóc moja kancelaria adwokacka w Warszawie?

Jako prawnik, którego domeną jest prawo cywilne w Warszawie:

  • wspieram przedsiębiorców, przygotowując lub opiniując projekty umów, udzielając jednorazowych porad prawnych lub zapewniając stałą obsługę biznesu;
  • prowadzę negocjacje i mediacje, dążąc do rozwiązania sporu poza salą sądową;
  • udzielam porad z zakresu prawa cywilnego, dokonuję analizy i interpretacji przepisów;
  • wskazuję możliwe rozwiązania problemów;
  • przygotowuję niezbędne pisma i gromadzę wymagane dokumenty;
  • reprezentuję Cię przed sądem i przed komornikiem.

Skontaktuj się ze mną i pozwól mi działać w Twoim imieniu. Im szybciej podejmiemy współpracę, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie możesz otrzymać, jeśli w związku z danym zdarzeniem (np. wypadkiem) poniesiesz szkody majątkowe. Musisz więc udowodnić, że dana osoba jest odpowiedzialna za takie zdarzenie, że po Twojej stronie w związku z tym zdarzeniem powstały szkody, a także wykazać ich wysokość.

Ile wynosi zachowek?

Wysokość zachowku oblicza się, biorąc pod uwagę udział, jaki dany spadkobierca dziedziczyłby, gdyby nie sporządzono testamentu, a następnie mnożąc tę wartość przez 1/2 lub 2/3, jeśli uprawniony jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy. Powstały w ten sposób ułamek mnoży się przez tzw. substrat zachowku, czyli sumę czynnej wartości spadków, darowizn i zapisów windykacyjnych. Wynik tego równania to właśnie należny zachowek.