Sprawy sądowe

Dbam, by sprawa sądowa pochłaniała jak najmniej Twojego czasu, nerwów i Twoich myśli. Moim zadaniem jest zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa, wyręczyć Cię na każdym możliwym etapie i dążyć do jak najszybszego osiągnięcia zamierzonych celów.

Każdy prawnik od spraw sądowych zna przepisy, ale to za mało, by osiągnąć sukces

Znaczenie ma znacznie więcej czynników: doświadczenie, umiejętność precyzyjnego formułowania stanowiska i błyskawicznego reagowania na działania drugiej strony, a także intuicja, której nie sposób wyrobić inaczej niż poprzez praktykę. Jako adwokat, który poprowadził już setki spraw sądowych przed sądami w Warszawie i w innych miastach, śmiało mogę nazwać się procesualistą, a więc osobą, dla której prowadzenie spraw sądowych jest niemal osobną specjalizacją.

Nie obiecam Ci niemożliwego, ale zrobię wszystko, by osiągnąć realne cele

Każdy chciałby usłyszeć, że jego sprawa zakończy się stuprocentowym sukcesem. Nie będę Ci jednak składać pustych obietnic. Nie zamierzam nadużywać Twojego zaufania. Zadam wiele pytań, przeanalizuję Twoją sytuację i wyznaczę realne scenariusze. Jeśli nie jestem w stanie spełnić Twoich oczekiwań – uczciwie Ci o tym powiem. A potem wspólnie wyznaczymy realne cele, a ja dołożę wszelkich starań, by je osiągnąć.

Im szybciej zdecydujesz się, by adwokat reprezentował Cię w sądzie, tym więcej korzyści możesz osiągnąć

Procedura sądowa w Polsce jest złożona i skomplikowana. Wiele działań możesz podjąć tylko w określonych momentach i w przewidzianych terminach. Im później zgłosisz się po profesjonalną pomoc, tym większe istnieje ryzyko, że działając na własną rękę, popełnisz błędy, których nie uda się już naprawić. Z drugiej strony – nawiązanie współpracy z adwokatem od spraw sądowych jeszcze przed podjęciem kroków na drodze sądowej pozwala Ci opracować spójną, przemyślaną strategię, którą potem będziesz konsekwentnie realizować.

Jakie sprawy sądowe prowadzę?

Reprezentuję klientów na rozprawach i w postępowaniach, m.in. z zakresu:

 • spraw cywilnych, w tym o zapłatę, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochronę dóbr osobistych;
 • spraw rodzinnych, w szczególności rozwodów, podziału majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem;
 • spraw karnych, w tym obrony oskarżonego na każdym etapie postępowania. w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w postępowaniach o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, reprezentacji pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych;
 • spraw frankowych dotyczących unieważnienia kredytu we frankach lub odfrankowienia kredytu;
 • spraw gospodarczych.

Sprawdź, w czym może Ci pomóc moja kancelaria od spraw sądowych w Warszawie

 • Opracowuję strategię procesową zgodną z Twoimi celami;
 • Przygotowuję pozew, inne niezbędne pisma i gromadzę dowody na Twoją korzyść;
 • Reprezentuję Cię w kontaktach z drugą stroną;
 • Reprezentuję Cię przed sądami I i II instancji, przed Sądem Najwyższym i przed sądami administracyjnymi;
 • Wnoszę „odwołania do sądu”, czyli środki zaskarżenia, takie jak apelacja, zażalenie, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego;
 • Sądowo dochodzę zapłaty od klientów i kontrahentów (pozew o zapłatę);
 • Monitoruję na bieżąco sprawę, aby informować klienta o jej postępach i podejmować odpowiednie działania.

Skontaktuj się ze mną i pozwól mi działać w Twoim imieniu. Im szybciej podejmiemy współpracę, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.