Sprawy karne

Obojętnie, czy jesteś pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, czy też osobą obwinioną, podejrzaną lub oskarżoną o jego popełnienie – przysługują Ci konkretne prawa, które w toku postępowania powinny być przestrzegane. Moim zadaniem jest dopilnować, by rzeczywiście tak się stało i reprezentować Cię na każdym etapie sprawy.

Im szybciej adwokat pomoże Ci w Twojej sprawie karnej, tym większa szansa, że zakończy się ona po Twojej myśli

Prawo karne to szczególna dziedzina. Tutaj ogromne znaczenie mają działania podejmowane już na etapie postępowania przygotowawczego – podczas czynności przeprowadzanych przez policję czy prokuraturę. Z tego powodu szybkie podjęcie stanowczych kroków jest ogromnie ważne.

Od zeznań składanych podczas przesłuchania podejrzanego lub zeznań w charakterze świadka czy pokrzywdzonego może zależeć, czy dana osoba usłyszy zarzuty. Obecność adwokata podczas przeprowadzanych czynności da Ci pewność, że Twoje prawa są przestrzegane. A im szybciej opracujesz spójną strategię procesową, tym większa szansa, że kolejne podejmowane kroki doprowadzą Cię do zamierzonego celu.

Jakie sprawy prowadzę w mojej kancelarii prawa karnego?

Reprezentuję pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych, by sprawiedliwości stało się zadość, a sprawca przestępstwa mógł zostać ukarany i ponieść odpowiedzialność za swoje czyny.

Prowadzę również sprawy karne i sprawy o wykroczenia na każdym etapie – zarówno te dotyczące osób podejrzanych, jak i oskarżonych, obwinionych czy skazanych. Na moją pomoc prawną mogą również liczyć osoby niesłusznie skazane na karę pozbawienia wolności, które z tego tytułu chcą otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Dla swoich klientów jestem doradcą, który dokładnie analizuje ich sytuację, wskazuje realne scenariusze i dąży do uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dzięki opracowanej strategii procesowej.

Jak w sprawach karnych może Ci pomóc moja kancelaria adwokacka w Warszawie?

Jako prawnik, którego domeną jest prawo karne:

  • sporządzam analizy prawne i udzielam porad;
  • przygotowuję zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
  • sporządzam pisma procesowe, pomagam opracować strategię procesową i gromadzę potrzebne dowody;
  • reprezentuję klientów przed organami ścigania – w tym przed jednostkami policji oraz prokuratury;
  • uczestniczę w czynnościach w toku postępowania karnego – od etapu postępowania przygotowawczego, przez reprezentację w sądzie, aż po postępowanie wykonawcze;
  • zapewniam obronę w sprawach karnych;
  • reprezentuję pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych;
  • sporządzam wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary.

Skontaktuj się ze mną i pozwól mi działać w Twoim imieniu. Im szybciej podejmiemy współpracę, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.

Reprezentacja pokrzywdzonego przez adwokata – dlaczego warto się na nią zdecydować?

Jako osoba pokrzywdzona uczestniczysz w postępowaniu karnym i masz prawo korzystać z pomocy adwokata. Pomoże Ci on zgromadzić odpowiednie dowody, sporządzić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i dołoży starań, żeby sprawca poniósł odpowiedzialność za swoje czyny i otrzymał zasłużoną karę. Będzie też Twoim wsparciem na sali sądowej, dbając o to, by całe postępowanie było dla Ciebie jak najmniej stresujące.

Jak może Ci pomóc adwokat w sprawie karnej?

Zadaniem adwokata od spraw karnych jest m.in. przeanalizowanie Twojej sytuacji, wskazanie realnych dróg i opracowanie konkretnej strategii procesowej. Adwokat nie tylko reprezentuje Cię na każdym etapie postępowania, przed sądem oraz organami ścigania, ale też zgłasza w Twoim imieniu odpowiednie wnioski dowodowe, analizuje akta, a przede wszystkim dba, by Twoje prawa w toku całego procesu karnego były przestrzegane.