Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Możesz wyjść z zakładu karnego szybciej niż przewidywał to wyrok skazujący. Aby tak się stało, musisz jednak przekonać sąd, że przebywając na wolności, nie popełnisz kolejnego przestępstwa i że dotychczasowy czas spędzony w zakładzie karnym wystarczył do osiągnięcia celu resocjalizacyjnego.

Jeśli przekonasz sąd, że cele kary zostały zrealizowane wcześniej, masz szansę szybciej cieszyć się wolnością

Samo spełnienie wymogów wymienionych przez przepisy, takich jak odbycie konkretnej części kary, nie gwarantuje Ci jeszcze, że otrzymasz warunkowe przedterminowe zwolnienie. Decyzję w tym zakresie podejmie sąd.

Z warunkowego przedterminowego zwolnienia skorzystasz tylko, jeśli zdaniem sądu po wcześniejszym wyjściu na wolność będziesz przestrzegać porządku prawnego, nie popełnisz kolejnego przestępstwa i wywiążesz się z ewentualnych dodatkowych obowiązków, takich jak wykonywanie pracy zarobkowej czy niekontaktowanie się z określonymi osobami.

Upewnij się, że Twój wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie zawiera mocne argumenty

Duże znaczenie w tym kontekście ma przygotowany przez Ciebie wniosek i przytoczone w nim argumenty. Sąd bierze bowiem pod uwagę m.in. Twoje zachowanie w zakładzie karnym, Twoje plany na życie po zwolnieniu z zakładu karnego oraz sytuację rodzinną.

Przekonanie sądu do pozytywnego rozpatrzenia wniosku może okazać się dużym wyzwaniem. Właśnie dlatego zamiast działać na własną rękę, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Powierzając tę sprawę adwokatowi, zwiększasz szansę na to, że we wniosku znajdą się wszystkie istotne argumenty i dowody, a Ty szybciej zaczniesz cieszyć się wolnością. Zyskujesz też wsparcie na każdym etapie postępowania, co oznacza dla Ciebie mniej stresu i większą pewność, że Twoja sprawa prowadzona jest prawidłowo.

Jak moja kancelaria adwokacka w Warszawie może Ci pomóc w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności?

  • Sprawdzam, czy odbyta do tej pory kara uprawnia Cię do złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
  • Oceniam Twoją sytuację pod kątem szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
  • Pomagam w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji;
  • Przygotowuję merytorycznie uzasadniony wniosek do sądu;
  • Reprezentuję Cię przed sądem, starając się przekonać go, że zasługujesz, by wcześniej wyjść na wolność.

Skontaktuj się ze mną i pozwól mi działać w Twoim imieniu. Im szybciej podejmiemy współpracę, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – po jakim czasie możesz z niego skorzystać?

Co do zasady z warunkowego przedterminowego zwolnienia możesz skorzystać po odbyciu co najmniej połowy kary jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach. Wyjątkiem są tu skazani w warunkach recydywy, powrotu do przestępstwa lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w przypadku których wymagane jest odbycie co najmniej 3/4 kary. Skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności może skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 15 lat kary, a ten skazany na dożywotnie pozbawienie wolności – dopiero po 25 latach.

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

We wniosku musisz przekonać sąd, że po wyjściu na wolność będziesz przestrzegać prawa i wywiązywać się z ewentualnych dodatkowych obowiązków, które ten na Ciebie nałoży. Znaczenie będą mieć także takie czynniki jak Twoja postawa w trakcie odbywania kary, właściwości i warunki osobiste oraz okoliczności popełnienia przestępstwa.